Lectura del comptador de gas - Naturgy - Regulada
%>

rgpdactive true

argssite - CORegulada